człowiek – psychoterapia – świadomość

Psychoterapeutka

Magdalena Derezińska-Osiecka

Certyfikowana psychoterapeutka w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt, członek European Assosiation for Gestalt Therapy. Ukończyła całościowe, 4 letnie szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz szkołę psychoterapii grupowej i facylitacji w London Gestalt Centre. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii traumy metodą EMDR (kurs I stopnia). Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach zawodowych.

Swoje doświadczenie zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej zdobywała podczas stażów klinicznych (Oddział Psychiatryczny Dzienny w Szpitalu Wojskowym w Krakowie, Uniwersytecka Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie, Oddział Psychiatryczny dzienny w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskego w Krakowie).

Prowadzi psychoterapię indywidualną długoterminową osób dorosłych oraz organizuje wyjazdowe, rozwojowe warsztaty i treningi grupowe. Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji.

Psychoterapeutka

Magdalena Derezińska-Osiecka

Certyfikowana psychoterapeutka w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym Gestalt, członek European Assosiation for Gestalt Therapy. Ukończyła całościowe, 4 letnie szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz szkołę psychoterapii grupowej i facylitacji w London Gestalt Centre. Posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii traumy metodą EMDR (kurs I stopnia). Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach zawodowych.

Swoje doświadczenie zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej zdobywała podczas stażów klinicznych (Oddział Psychiatryczny Dzienny w Szpitalu Wojskowym w Krakowie, Uniwersytecka Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży w Krakowie, Oddział Psychiatryczny dzienny w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskego w Krakowie).

Prowadzi psychoterapię indywidualną długoterminową osób dorosłych oraz organizuje wyjazdowe, rozwojowe warsztaty i treningi grupowe. Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji.

Jak pracuję i czym jest dla mnie psychoterapia?

Pierwszym moim wykształceniem były studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie moją pasją i specjalizacją była antropologia filozoficzna i filozofia egzystencji, w szczególności filozofia spotkania.

Uważam, że autentyczne, pełne szacunku Spotkanie z drugim człowiekiem niesie w sobie ogromny potencjał i tylko poprzez kontakt z Drugim oraz dzięki kontaktowi z Drugim możemy stawać się w pełni sobą. Psychoterapia daje nam szansę docierać na nowo do tego, kim naprawdę jesteśmy. W tym sensie podprowadza nas do wolności decydowania o sobie i pomaga w świadomym kstałtowaniu swojego życia. Dzięki niej możemy – jeśli zechcemy – stawać się prawdziwie wolni do tego, by budować głębokie i satysfakcjonujące relacje z ludźmi oraz z samym sobą. Pracuję m.in. z osobami przeżywającymi kryzysy różnego rodzaju, borykającymi się z problemami w relacjach, doświadczającymi lęków, zaburzeń snu, przeżywającymi żałobę oraz depresję. Psychoterepia naprawdę może odmieniać nasze życie.