Warsztat terapeutyczno-rozwojowy dla kobiet

Zapraszamy Cię wykonanie pierwszego kroku w stronę siebie samej: bo od tej relacji, jaką masz ze sobą biorą początek wszystkie więzi, jakie współtworzysz. Proponujemy pracę grupową, gdyż jest ona niezwykle skutecznym narzędziem samopoznania i przynosi świetne rozwojowe efekty, jakich nie zastąpi psychoterapia indywidualna. Jesteśmy przekonane, że i Ty możesz doświadczyć owoców tego potencjału. Cele warsztatu: […]

Warsztat terapeutyczno-rozwojowy dla kobiet Read More »

TRENING INTERPERSONALNY 17-19.11.2023

OPIS WYDARZENIA Trening interpersonalny rozumiemy jako intensywne doświadczenie grupowe, które stwarza uczestnikom możliwość głębszego poznania siebie samych oraz rozwoju umiejętności komunikowania się i świadomego budowania relacji z innymi. W trakcie procesu, członkowie grupy wchodzą ze sobą w interakcje, podczas których zachęcani są do poznawania i nazywania swoich uczuć, a także uświadamiania sobie sposobu w jaki

TRENING INTERPERSONALNY 17-19.11.2023 Read More »